สยามปฏิมา:พระหินแกะ,สร้อยประคำ [Powered by Weloveshopping.com.com]
  http://www.siampratima.com  
  
 สยามปฏิมา:พระหินแกะ,สร้อยประคำ
หน้าแรก
สินค้า
สมาชิก
เว็บบอร์ด
วิธีการชำระเงิน
บทความ
ติดต่อเรา
สมาชิก
 ค้นหา :
   Calculator  แจ้งการชำระเงิน    รถเข็น:0   
สถิติของร้าน
เปิดร้าน
11/12/2010
ปรับปรุงร้าน
24/03/2019
ผู้ชมร้านทั้งหมด
762,738
สินค้าทั้งหมด
644

 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

พระหินแกะสลัก (13)
พระหยกแกะสลัก (15)
พระไม้แกะสลัก (2)
พระสังกัจจายน์  (4)
พระองค์เล็ก (15)
พระพิฆเนศ พระนาคปรก องค์เล็ก (20)
กำไลหยกพม่าแท้ (32)
แหวน, สร้อยคอหยก (6)
สร้อยประคำ 108  (45)
สร้อยข้อมือ  (32)
หยกก้อน (7)
สินค้าอื่นๆ (15)
จี้ (33)
หินโป่งข่าม จุ่ยเจีย (12)
พระสั่งแกะจำนวน (4)
จิวเวลลี่ (4)
สร้อยมงคลไผ่สีสุก (7)
แกลลอรี่ (379)
บริการของร้าน
รับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
  บทความน่าสนใจ
  พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
   รายละเอียด  

พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ หมายถึงพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ที่ตรัสรู้ในภัทรกัปปัจจุบันนี้คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระเมตเตยยะ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์

 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงสัมมาสัมพุทธเจดีย์ไว้ ๔ ประเภท คือ


        1. พระธาตุเจดีย์
        2. บริโภคเจดีย์
        3. ธรรมเจดีย์
        4. อุทเทสิกเจดีย์

 


          พระ ธาตุเจดีย์ หมายเอาพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๘ ส่วน จำนวน ๑๖ ทะนาน บริโภคเจดีย์ หมายเอาสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน และอัฏฐบริขารที่พระองค์ทรงใช้สอย เช่น บาตร จีวร ที่กรองน้ำ เป็นต้น ธรรมเจดีย์ หมายเอาผู้ที่แสวงหาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฏฐบริขารของพระองค์เพื่อมาสร้าง เป็นพระสถูปไม่ได้ เมื่อประสงค์จะสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา ก็ได้นำเอาพระธรรมจารึกไว้ในแผ่นทองคำบ้าง ศิลาบ้าง ใบลานบ้าง บรรจุไว้ในพระเจดีย์แทนพระบรมสารีริกธาตุ อีกนัยหนึ่ง หมายเอาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้จำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นเจดีย์ที่พุทธบริษัทจะพึงนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ตนและผู้อื่น ส่วนอุทเทสิกเจดีย์ หมายเอา พระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นเพื่อเคารพสักการะแทนพระองค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า


          จะเห็นได้ว่า พระพุทธรูปก็นับเนื่องในสัมมาสัมพุทธเจดีย์ จึงมีความสำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้า ซึ่งเสมือนพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และชาวพุทธมีความรู้สึกเหมือนปฏิบัติ เคารพ สักการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้า อนึ่ง พระพุทธรูปเป็นทั้งสัญลักษณ์ เครื่องหมายของพระพุทธศาสนาและความดีงามทั้งพุทธภาวะที่เป็นธรรมกายและพระ พุทธคุณ ตลอดจนสื่อถึงปรมัตถธรรมซึ่งเป็นแก่นพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระพุทธรูปยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนชิกชน ที่สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งรวมศรัทธาปสาทะของชาวพุทธทั้งมวลตลอดกาลนานอีกด้วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : www.tevisho.com  
ผู้ลงบทความ : สยามปฏิมา